Polityka dotycząca plików cookie

Niniejszy dokument informuje użytkowników o technologiach, które pomagają tej witrynie internetowej osiągnąć cele opisane poniżej. Technologie te umożliwiają Administratorowi uzyskiwanie dostępu i przechowywanie informacji (np. za pomocą plików cookie) lub korzystanie z zasobów (np. poprzez uruchamianie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji Użytkownika z niniejszą Witryną.

Dla uproszczenia, wszystkie te technologie są określane w niniejszym dokumencie jako "Trackery", chyba że istnieje powód do ich rozróżnienia.
Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i przeglądarkach mobilnych, mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych byłoby nieprecyzyjne, ponieważ są one trackerami opartymi na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin "plik cookie" jest używany tylko wtedy, gdy jest wyraźnie przeznaczony do odniesienia się do tego konkretnego typu trackera.

Niektóre z celów, do których wykorzystywane są Trackery, mogą również wymagać zgody Użytkownika, w zależności od obowiązującego prawa. Za każdym razem, gdy udzielana jest zgoda, można ją swobodnie odwołać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Witryna wykorzystuje narzędzia śledzące obsługiwane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. narzędzia śledzące "pierwszej strony") oraz narzędzia śledzące, które umożliwiają świadczenie usług przez strony trzecie (tzw. narzędzia śledzące "stron trzecich"). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać dostęp do zarządzanych przez nich Trackerów.
Okresy ważności i wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych Trackerów mogą się różnić w zależności od czasu trwania określonego przez Administratora lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.
Oprócz tego, co określono w opisach każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i aktualne informacje dotyczące specyfikacji czasu trwania, a także wszelkie inne istotne informacje - takie jak obecność innych Trackerów - w powiązanych politykach prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych lub kontaktując się z Administratorem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kalifornijskich konsumentów i ich praw do prywatności, użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności.

Działania ściśle niezbędne do działania niniejszej Witryny i świadczenia Usługi

Niniejsza Witryna korzysta z tak zwanych "technicznych" plików cookie i podobnych modułów śledzących w celu wykonywania czynności, które są ściśle niezbędne do działania lub świadczenia Usługi.

Urządzenia śledzące innych firm

Hosting i infrastruktura zaplecza

Celem tych usług jest hostowanie danych i plików, które umożliwiają działanie i dystrybucję tej Witryny, a także zapewnienie infrastruktury gotowej do uruchomienia określonych funkcji lub części tej Witryny.

Niektóre z wymienionych poniżej usług, jeśli istnieją, mogą działać za pośrednictwem serwerów rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji przechowywania Danych Osobowych.

SiteGround Hosting (SiteGround Hosting Ltd.)

SiteGround Hosting to usługa hostingowa świadczona przez SiteGround Hosting Ltd..

Przetwarzane dane osobowe: Trackery, Dane o użytkowaniu i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Wielka Brytania - Polityka prywatności.

Platforma i usługi hostingowe

Usługi te mają na celu hostowanie i uruchamianie kluczowych komponentów tej Witryny, umożliwiając w ten sposób dostarczanie tej Witryny z poziomu ujednoliconej platformy. Platformy te zapewniają Administratorowi Danych szeroką gamę narzędzi - np. analitykę, rejestrację użytkowników, komentarze, zarządzanie bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności - które obejmują gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji przechowywania Danych Osobowych.

WordPress.com (Automatic Inc.)

WordPress.com to platforma dostarczana przez Automattic Inc., która umożliwia Właścicielowi tworzenie, obsługę i hostowanie tej Witryny.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy, dane ujawnione podczas korzystania z usługi, informacje o urządzeniu, adres e-mail, imię, nazwisko, informacje o płatności, numer telefonu, adres wysyłki, Tracker, dane o użytkowaniu i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Okres trwałości:

 • _icl_current_language: 1 dzień
 • tk_lr: 1 rok

Zarządzanie tagami

Tego typu usługi pomagają Administratorowi w centralnym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi w tej Witrynie.
Wiąże się to z przepływem Danych Użytkownika przez te usługi, co może skutkować zatrzymaniem takich Danych.

Menedżer tagów Google

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób Administrator Danych zarządza Przetwarzaniem Danych.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności ; Irlandia - Polityka prywatności.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Ten rodzaj usługi pozwala tej Witrynie na dystrybucję jej treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i optymalizację jej wydajności.
To, które Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od funkcji i sposobu, w jaki te usługi są wdrażane. Ich funkcją jest filtrowanie komunikacji między niniejszą Witryną a przeglądarką Użytkownika.
Biorąc pod uwagę szeroką dystrybucję tego systemu, trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.
Sposób integracji Cloudflare oznacza, że filtruje on cały ruch za pośrednictwem tej witryny, tj. komunikację między tą witryną a przeglądarką użytkownika, umożliwiając również gromadzenie danych analitycznych z tej witryny.

Przetwarzane dane osobowe: Trackery i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Inne działania obejmujące korzystanie z urządzeń śledzących

Interakcje i podstawowe funkcje

Niniejsza Witryna wykorzystuje Trackery w celu umożliwienia podstawowych interakcji i funkcjonalności, umożliwiając Użytkownikom dostęp do niektórych funkcji Usługi i ułatwiając komunikację Użytkownika z Administratorem.

Kontakt z użytkownikiem

Lista mailingowa lub newsletter (ta strona)

Rejestrując się na listę mailingową lub do newslettera, adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktowej osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym związane z niniejszą Witryną. Adres e-mail użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Witrynie lub dokonania zakupu.

Przetwarzane dane osobowe: miasto, kraj, województwo, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres fizyczny, stan, Tracker, Dane o użytkowaniu i kod pocztowy.

Zarządzanie bazą danych użytkowników

Tego rodzaju usługi umożliwiają Administratorowi Danych tworzenie profili użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji, które Użytkownik podaje na tej Stronie, a także śledzenie działań Użytkownika za pomocą funkcji analitycznych. Te Dane Osobowe mogą być również porównywane z publicznie dostępnymi informacjami o Użytkowniku (takimi jak profile w sieciach społecznościowych) i wykorzystywane do tworzenia prywatnych profili, które Administrator Danych może przeglądać i wykorzystywać w celu ulepszania tej Witryny Internetowej.
Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać zaplanowane wysyłanie wiadomości do Użytkownika, takich jak wiadomości e-mail oparte na określonych działaniach podjętych w tej Witrynie Internetowej.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez ActiveCampaign, Inc.

Przetwarzane dane osobowe: e-mail, Tracker i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Okres trwałości:

 • ac_enable_tracking: 1 miesiąc

Ulepszanie doświadczenia

Ta witryna internetowa wykorzystuje elementy śledzące w celu zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia użytkownika poprzez poprawę jakości opcji zarządzania preferencjami i umożliwienie interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny i interakcję z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Czcionki Google

Google Fonts to usługa wyświetlania czcionek świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób Administrator Danych zarządza Przetwarzaniem Danych, która umożliwia tej Witrynie osadzanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności ; Irlandia - Polityka prywatności.

Widżet Google Maps

Google Maps to usługa wyświetlania map świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób Administrator Danych zarządza Przetwarzaniem Danych, która umożliwia tej Witrynie osadzanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności ; Irlandia - Polityka prywatności.

Calendly Widget (Calendly, LLC)

Widżet Calendly to usługa wyświetlania treści kalendarza świadczona przez Calendly, LLC, która umożliwia tej Witrynie osadzanie takich treści na jej stronach.

Przetwarzane dane osobowe: informacje z kalendarza, informacje o urządzeniu, adres e-mail, lokalizacja geograficzna, imię i nazwisko, numer telefonu i tracker.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Pomiar

Niniejsza witryna wykorzystuje moduły śledzące do pomiaru ruchu i analizowania zachowań użytkowników w celu ulepszania usługi.

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi Danych monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Monitorowanie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) (Meta Platforms Ireland Limited)

Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Meta z działaniami podejmowanymi w tej Witrynie. Piksel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać reklamom na Facebooku, Instagramie i w Audience Network.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Okres trwałości:

 • _fbp: 3 miesiące
 • fr: 3 miesiące

Statystyki Google

Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób Administrator Danych zarządza Przetwarzaniem Danych ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane w celu śledzenia i analizowania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów dotyczących jej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Opt Out ; Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.

Okres trwałości:

 • AMP_TOKEN: 1 godzina
 • _ga: 2 lata
 • _gac*: 3 miesiące
 • _gat: 1 minuta
 • _gid: 1 dzień

Monitorowanie konwersji Outbrain (Outbrain Pixels) (Outbrain Inc.)

Śledzenie konwersji Outbrain (piksel Outbrain) to usługa analityczna świadczona przez Outbrain Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Outbrain z działaniami podejmowanymi w tej witrynie internetowej.

Przetwarzane dane osobowe: informacje o urządzeniu, tracker, uniwersalny unikatowy identyfikator (UUID) i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób Administrator Danych zarządza Przetwarzaniem Danych ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane w celu śledzenia i analizowania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów dotyczących jej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej.
W Google Analytics 4 adresy IP są używane w momencie gromadzenia, a następnie usuwane przed zapisaniem danych w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z oficjalną dokumentacją Google.

Przetwarzane dane osobowe: informacje o przeglądarce, miasto, informacje o urządzeniu, szerokość geograficzna (miasta), długość geograficzna (miasta), liczba Użytkowników, statystyki sesji, tracker i Dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Opt Out ; Irlandia - Polityka prywatności - Opt Out.

Okres trwałości:

 • _ga: 2 lata
 • _ga_*: 2 lata

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Poprzez integrację piksela Meta, Meta Events Manager może dostarczyć Właścicielowi szczegółowych informacji na temat ruchu i interakcji na tej stronie.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Okres trwałości:

 • _fbp: 3 miesiące

Anonimowe usługi analityczne

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi, za pośrednictwem zewnętrznych trackerów, anonimowe gromadzenie danych analitycznych i zarządzanie nimi.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane w celu oceny korzystania z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać te informacje do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics zapewnia anonimowość adresu IP użytkownika. Działa poprzez skracanie adresów IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google i skrócony w USA.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker and Usage Data.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Rezygnacja.

Okres trwałości:

 • AMP_TOKEN: 1 godzina
 • _ga: 2 lata
 • _gac*: 3 miesiące
 • _gat: 1 minuta
 • _gid: 1 dzień

Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Witrynie zarządzanie tworzeniem, wdrażaniem, administrowaniem, dystrybucją i analizą formularzy online i ankiet w celu gromadzenia, przechowywania i ponownego wykorzystywania Danych od Użytkowników, którzy odpowiadają.
Gromadzone Dane Osobowe zależą od informacji wymaganych i dostarczanych przez Użytkowników w odpowiednim formularzu online.

Usługi te mogą być zintegrowane z szerokim zakresem usług stron trzecich, aby umożliwić Administratorowi podejmowanie dalszych kroków z przetwarzanymi Danymi, np. zarządzanie kontaktami, przesyłanie wiadomości, analityka, reklama i przetwarzanie płatności.

Reklamy wiodące na Facebooku (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook lead ads to usługa reklamowa i gromadzenia danych świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited, która umożliwia wyświetlanie użytkownikom reklam na podstawie formularzy wstępnie wypełnionych danymi osobowymi z ich profili na Facebooku, takimi jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. W zależności od rodzaju reklamy użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji.

Przesłanie formularza wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem takich danych przez Administratora zgodnie z niniejszą polityką prywatności i wyłącznie w określonym celu wskazanym w formularzu i/lub w niniejszej polityce prywatności, w stosownych przypadkach.

Użytkownicy mogą w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, w tym prawa do wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych, zgodnie z sekcją zawierającą informacje o prawach Użytkowników w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzane dane osobowe: miasto, nazwa firmy, kraj, dane przekazywane podczas korzystania z usługi, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, stan, lokalizatory, dane dotyczące użytkowania i kod pocztowy.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Rezygnacja.

Okres trwałości:

 • _fbp: 3 miesiące

Targetowanie i reklama

Ta witryna internetowa korzysta z modułów śledzących w celu dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych w oparciu o zachowanie użytkownika oraz w celu zarządzania, wyświetlania i śledzenia reklam.

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na tej stronie internetowej, ewentualnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki korzystania są określone poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać narzędzia śledzące do identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, wykrytych również poza tą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich usług.
Usługi tego typu zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w sekcji "Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach" w tym dokumencie.

Publiczność podobna do Outbrain (Outbrain Inc.)

Outbrain Lookalike Audience to usługa reklamy i targetowania behawioralnego świadczona przez Outbrain Inc., która wykorzystuje dane zebrane za pośrednictwem piksela Outbrain w celu wyświetlania Użytkownikom reklam o zachowaniach podobnych do tych, które już znajdują się na liście odbiorców na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej witryny.
Na podstawie tych danych Użytkownikom sugerowanym przez Outbrain Lookalike Audience będą wyświetlane spersonalizowane reklamy. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania przez Outbrain z modułów śledzących w celu dostosowywania reklam, odwiedzając tę stronę.

Przetwarzane dane osobowe: informacje o urządzeniu, tracker, uniwersalny unikatowy identyfikator (UUID) i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja.

Outbrain (Outbrain Inc.)

Outbrain to usługa reklamowa świadczona przez firmę Outbrain Inc.

Przetwarzane dane osobowe: Trackery i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja.

Okres trwałości: do 3 miesięcy

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi pozwala tej Witrynie i jej partnerom na informowanie, optymalizację i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Witryny przez Użytkownika.
Działanie to jest ułatwione poprzez śledzenie Danych o użytkowaniu i używanie trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane do partnerów remarketingowych i targetowania behawioralnego.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu opartego na liście e-mail.
Usługi tego typu zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w sekcji "Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach" w tym dokumencie.

Dostosowani odbiorcy Outbrain (Outbrain Inc.)

Outbrain Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Outbrain Inc., która łączy aktywność tej witryny internetowej z siecią reklamową Outbrain.
Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania przez Outbrain z modułów śledzących do dostosowywania reklam, odwiedzając tę stronę rezygnacji.

Przetwarzane dane osobowe: informacje o urządzeniu, tracker, uniwersalny unikatowy identyfikator (UUID) i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja.

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub wycofywać zgodę

Istnieje kilka sposobów zarządzania preferencjami trackerów oraz udzielania i wycofywania zgody w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami trackerów bezpośrednio w ustawieniach urządzenia, np. uniemożliwiając korzystanie z trackerów lub ich przechowywanie.

Ponadto w każdym przypadku, gdy korzystanie z Trackerów opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą udzielić lub odwołać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w polityce plików cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pomocą odpowiedniego widżetu preferencji zgody, jeśli jest dostępny.

Możliwe jest również, za pomocą specjalnych funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych modułów śledzących, w tym tych używanych do zapamiętania początkowej zgody użytkownika.

Inne elementy śledzące w lokalnej pamięci przeglądarki można usunąć, usuwając historię przeglądania.

W odniesieniu do wszelkich trackerów stron trzecich, Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i odwołać swoją zgodę za pomocą odpowiedniego linku rezygnacji (jeśli jest obecny), za pomocą narzędzi wskazanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio ze stroną trzecią.

Ustawienia lokalizatora

Użytkownik może na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w popularnych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, dezaktywując odpowiednie ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia reklam na urządzeniach mobilnych lub ustawienia śledzenia w ogóle (użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienie).

Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Inicjatywy te pozwalają użytkownikom wybrać własne preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów oprócz informacji podanych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.

Konsekwencje odmowy wyrażenia zgody

Użytkownicy mogą swobodnie decydować o udzieleniu zgody. Należy jednak pamiętać, że trackery pomagają tej witrynie zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia i ulepszoną funkcjonalność (zgodnie z celami określonymi w niniejszym dokumencie). Dlatego bez zgody Użytkownika Administrator może nie być w stanie zapewnić odpowiednich funkcji.

Właściciel i administrator danych

Radhoot OU, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.

Kontaktowy adres e-mail właściciela: /shop/contact-7c31a2515b6/

Ponieważ korzystanie z Trackerów stron trzecich za pośrednictwem tej Witryny nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do Trackerów stron trzecich należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, Użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z Administratorem Danych, jeśli chce uzyskać dalsze informacje na temat korzystania z takich technologii za pośrednictwem tej Witryny.

Definicje i odniesienia normatywne

Dane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Witryny (lub usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Witrynę), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Witryny, adresy notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne czasy odwiedzin (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki podjętej przez Użytkownika w celu dotarcia do Aplikacji.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne czasy odwiedzin (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły ścieżki podążanej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i/lub środowiskiem komputerowym Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, jest Podmiotem Danych.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe.

Procesor (lub Procesor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny internetowej. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem niniejszej Witryny.

Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)

Sposoby gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Witrynę zgodnie z opisem w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie/w aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Herbatnik

Pliki cookie to elementy śledzące składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

Lokalizator

Tracker oznacza dowolną technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne w sieci Web, wbudowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsza polityka prywatności została opracowana na podstawie przepisów wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej Witryny, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2022 r.